Генеральна довіреність

Досить часто до нотаріуса звертаються особи для посвідчення «генеральної довіреності», або кажучи простими словами «довіреності на все про все». Що ж це за правочин?

Генеральна довіреність – це письмовий документ, за яким одна особа (довіритель) надає іншій особі або особам (представнику/представникам) досить широкі повноваження на представництво своїх інтересів перед третіми особами. Зокрема, це повноваження щодо розпорядження (продаж, купівля, дарування, здача в оренду, експлуатація тощо) майном  довірителя, отримання грошових коштів тощо, з правом представника на власний розсуд вирішувати процедурні питання та визначати умови, ціну відповідних правочинів.

Зазначається, що представництво інтересів довірителя здійснюється перед досить широким колом третіх осіб – в органах державної влади та місцевого самоврядування, будь-яких підприємствах,  установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, банківських установах  тощо, цей перелік може бути розширеним залежно від того з яких саме питань необхідно представляти Ваші інтереси і які саме дії потрібно виконати представнику.

Також необхідно зауважити, що для «генеральної довіреності» відсутні обмеження щодо здійснення певних дій представником, на відміну від довіреності на представництво, що видається для вирішення конкретних питань та не передбачає в собі надання повноважень щодо юридичної долі майна довірителя (розпорядження).

Звернувшись до нотаріуса для посвідчення «генеральної довіреності», все ж таки слід пам’ятати, що представник не може замінити довірителя у питаннях, що невід’ємно пов’язані з особою довірителя і де представництво не допускається (представляти інтереси дитини довірителя, з питань укладення шлюбу, прийняття спадщини тощо).

Доволі часто «генеральною довіреністю» в народі називають довіреність на право розпорядження автомобілем. Проте слід знати, що довіритель залишається власником авто до моменту його відчуження у встановленому законом порядку та зняття його з обліку у відповідних державних органах, про що більш детально можете прочитати в статті «Довіреність на авто».

Всі повноваження, які Ви надаєте представнику за «генеральною довіреністю», мають бути узгоджені між вами договором доручення, укладеним в усній чи письмовій формі, адже довірителю також слід розуміти всі ризики, що можуть виникнути з «генеральної довіреності», а саме: представник згідно наданих повноважень має право, зокрема: визначити юридичну долю Вашого майна (продати), підписати відповідний договір, отримати грошові кошти. Ви маєте повністю довіряти людині. Тому не забувайте, що в будь-який момент після підписання такої довіреності, Ви маєте право скасувати її у будь-якого нотаріуса та повинні повідомити Вашого представника про це, після чого всі дії, здійснені ним без Вашої згоди вважатимуться незаконними. Так само і повірений може відмовитись від виконання дій за довіреністю.

TOP
error: Content is protected !!