Засвідчення підпису

Заява від батьків (одного з них) на виїзд дитини за кордон

Заява на виготовлення дитині закордонного паспорту

Заява про фінансування поїздки за кордон

Заява (згода) подружжя на розпорядження майном

Заява про розірвання шлюбу

Заява (запрошення) на в'їзд на територію України

Заява про надання права на проживання та реєстрацію на житловій площі заявника

Заява про прийняття спадщини

Заява про відмову від спадщини

Заява про вихід з ТОВ

Передача заяви

Будь-які інші заяви, зміст яких не суперечить законові, не має характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини

 

Підпис на статуті

Підпис на протоколі

Банківська картка

Засвідчення справжності підпису перекладача

 

Виїзд за кордон дітей

Виїзд дитини за кордон у супроводі одного з батьків або у супроводі інших осіб здійснюється за нотаріально  посвідченою  згодою (заявою) другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування  та  відповідного часового проміжку перебування  у цій державі.

Відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі.

Виїзд дитини без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків відбувається, якщо:

  • якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що  підтверджується  записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
  • якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон,  з яким   перетинає   державний  кордон  громадянин,  який  не  досяг 16-річного віку,  або  проїзному  документі  дитини  є  запис  про вибуття  на  постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у  дипломатичному  представництві або консульській установі України за кордоном;
  • у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

-свідоцтва про смерть другого з батьків;

-рішення суду про позбавлення  батьківських прав другого з батьків;

-рішення суду про визнання другого  з  батьків  безвісно відсутнім;

-рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

-рішення суду про надання  дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного -віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

-довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

 

Заява-згода подружжя на розпорядження майном

При розпорядженні (продажу, купівлі, передачі в іпотеку, здачі в оренду тощо) майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, необхідна згода другого з подружжя.

Таку заяву можна оформити у будь-якого нотаріуса України, якщо немає можливості у другого з подружжя з’явитися особисто до нотаріуса, який посвідчує правочин, згоду на укладення якого надає другий з подружжя.

 

Для засвідчення справжності підпису за заяві про надання згоди нотаріусу мають бути надані оригінали:

  • Документу, що встановлює особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України  для  виїзду  за  кордон,  дипломатичний  чи службовий  паспорт,  посвідка  на  проживання  особи,  яка  мешкає в Україні, національний  паспорт  іноземця  або  документ,  що  його замінює);
  • Реєстраційного номеру облікової картки платника податків (податковий номер);
  • Свідоцтва про шлюб.

 

Заява про прийняття спадщини/відмову від спадщини

Законом встановлений строк у шість місяців для прийняття спадщини або для відмови від прийняття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Спадкоємець за законом або спадкоємець за заповітом має особисто звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини (місцем смерті спадкодавця) для подачі відповідної заяви.

У разі неможливості у заявника з’явитися особисто до нотаріуса, таку заяву можна оформити у будь-якого нотаріуса України.

 

Заява (запрошення) іноземця на в'їзд на територію України

16 квітня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” від 01 березня 2017 року № 118.

Відповідно до підпункту 2 пункту 7 Правил таке запрошення повинне містити:

1) відомості про особу, яка запрошує:

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

- реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);

- адреса проживання;

2) відомості про запрошену особу:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата та місце народження;

- громадянство;

- реквізити паспортного документа;

- місце проживання;

3) відомості про поїздку:

- мета поїздки;

- період запланованого відвідання України;

- кількість в'їздів;

- місце проживання в Україні;

4) зобов'язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи.

TOP
error: Content is protected !!