Шлюбний договір

Шлюбний договір

Шлюбний договір є документом, яким відповідно до ст. 7 Сімейного Кодексу України законодавцем надано можливість безпосередньо самим майбутнім або вже діючим учасникам сімейних відносин на добровільних засадах врегулювати вирішення спірних питань які стосуються майнової сторони подружнього життя, таких як: правовий режим майна подружжя, порядок користування житлом та інші права і обов’язки (наприклад, права і обов’язки  батьків щодо утримання своїх дітей), що не суперечать моральним засадам суспільства.

При чому, згідно з положеннями ст. 95 Кодексу, якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, то він стає чинним у день реєстрації шлюбу, а якщо укладено подружжям, то – у день його нотаріального посвідчення, про що обов’язково повинно бути зазначено в тексті договору.

Разом з тим, відповідно до положень ст. 93 Кодексу, шлюбний договір не може регулювати особисті відносини між подружжям, та ними і їх дітьми.

Законодавцем також закладено норми про те, що положення шлюбного договору не можуть бути складені таким чином  або можуть бути визнані недійсними, якщо зменшується вже існуючий обсяг прав дітей, або один з подружжя ставиться у надзвичайно скрутний матеріальний стан порівняно із його правами за законодавством України (наприклад, позбавляють права на частку в нажитому майні тощо).

Водночас, ключовою особливістю шлюбного договору є те, що він дозволяє врегульовувати майнові права і обов’язки подружжя іншим чином, ніж це передбачено загальними засадами сімейного законодавства. Зокрема, на розсуд сторін може бути визначено: склад майна для врахування у спільну сумісну власність, розмір часток у правах на таке майно, майно на яке не буде поширюватися правовий режим спільної власності, порядок поділу майна у разі розірвання шлюбу, порядок утримання, надання грошової допомоги спільним дітям (за наявності), непрацездатним батькам та іншим особам й багато іншого.

Усі питання, які можуть бути прописані у шлюбному договорі, неможливо передбачити в рамках однієї статті. Проте необхідно розуміти, що найважливіше, для чого укладається шлюбний договір  - це можливість в добровільному порядку завчасно врегулювати відносини, пов’язані з подружнім життям і уникнути таким чином затяжних судових процесів поділу майна, маючи більше шансів зберегти добрі взаємовідносини.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі в трьох примірниках і обов’язково нотаріально посвідчується. Один з примірників договору зберігається в справах нотаріуса, а два інші – видаються окремо кожному з подружжя.

Оформити шлюбний договір швидко, якісно і юридично грамотно Ви завжди зможете звернувшись до нашого нотаріального офісу.

TOP
error: Content is protected !!