Договір міни

Договором міни називається угода, за умовами якої кожна зі сторін зобов'язується безповоротно передати другій стороні у власність одне майно в обмін на інше.

Договором міни може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір міни за своєю природою схожий з договором купівлі-продажу. Найважливішою ознакою для поділу цих двох договорів є те, що в договорі купівлі-продажу за майно, що продається, продавцеві сплачується його повна грошова вартість, а за договором міни у разі нерівноцінності обмінюваного майна сторона, яка отримує товар більшої вартості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною сумою (здійснити доплату грошима).

Для нотаріального посвідчення договору міни необхідні наступні документи сторін:

Паспорт;

Картка про взяття на облік фізичної особи-платника податків;

Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно.

А також:

експертна грошова оцінка;

довідка про відсутність забудов з БТІ або місцевої ради – при міні земельної ділянки що не має забудов;

витяг з ДЗК (при міни земельних ділянок);

документ про склад зареєстрованих осіб у житловій нерухомості;

.

рішення (дозвіл) органу опіки і свідоцтво про народження - якщо власником (співвласником) майна є фізична особа що не досягло 18 років.

При міні майна, що знаходиться в спільній власності - згода співвласників або чоловіка (дружини) та свідоцтво про шлюб; документи, що встановлюють право- і дієздатність юридичної особи.

Звичайно, що кожен окремий договір міни буде мати свої власні нюанси, але узагальнюючи можна сказати, що даний вид договору є досить складним і багатогранним, тому обов’язково раджу сторонам договору звертатися до компетентного та досвідченого нотаріуса для правильного та законного оформлення документу.

TOP
error: Content is protected !!