Договір іпотеки

Іпотекою називають вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому Законодавством України.

Договори застави (іпотеки) нерухомості, квартири, земельної ділянки, житлового будинку, автомобіля підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Нотаріальне посвідчення договору іпотеки проводиться або за місцезнаходженням нерухомості, яка є предметом іпотеки, або за місцезнаходженням іпотекодержателя чи іпотекодавця.

Предметом іпотеки може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене і на яке може бути звернено стягнення.

Сторонами договору іпотеки (іпотекодавцем і іпотекодержателем) можуть бути фізичні та юридичні особи, держава.

Договір іпотеки майна посвідчуються нотаріусом за умови подання документів, які підтверджують право власності на майно та державної реєстрації прав на це майно.

Зазначена дія вчиняється нотаріусом після перевірки відсутності заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в іпотеку тільки за згодою всіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови, якщо вона була виділена в натурі та на неї зареєстровано право власності як на окремий об'єкт нерухомості.

При посвідченні договору іпотеки нотаріус роз'яснює сторонам порядок державної реєстрації іпотеки та порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки, про що зазначається в тексті договору.

Одночасно з посвідченням договору іпотеки нотаріус, якщо це передбачено договором, накладає заборону на відчуження предмета іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки.

Документи які подаються нотаріусу для посвідчення договору іпотеки:

Фізична особа:

паспорт;

картка фізичної особи-платника податків;

Юридична особа:

Свідоцтво про державну реєстрацію (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

Статут (Установчий договір) юридичної особи;

протокол та наказ про призначення на посаду керівника і підтвердження його повноважень.

TOP
error: Content is protected !!